Documenten

Schoolgids 
De schoolgids is voor leerlingen, ouders en/of verzorgers en voor iedereen die iets wil weten over onze school. In de schoolgids laten wij zien waar basisschool 'n Esch voor staat, op welke manier we leerlingen willen laten leren en op welke wijze wij werken. De schoolgids wordt voor vier jaar vastgesteld. Daarnaast wordt jaarlijks een jaarkatern vastgesteld. Alle bestanden zijn via onderstaande links te openen.

Jaarkatern
Elk schooljaar maken wij een jaarkatern, waarin een kalender staat voor de ouder(s)/verzeroger(s). In het jaarkatern vindt u ook actuele informatie over het betreffende schooljaar.

Schoolplan
Het schoolplan vervult voor ons verschillende functies. Ten eerste geeft het richting aan de ontwikkeling van onze school voor een periode van vier jaar. Naast de zaken die specifiek voor onze school van toepassing zijn, hebben we in dit plan de binnen Konot afgesproken ontwikkelingsrichting (zie strategisch beleidsplan Konot 2015-2019) voor onze school uitgewerkt. Bij het opstellen van dit schoolplan zijn de vragen 'Waar staan we nu?' en 'Wat willen we over vier jaar bereikt hebben?' leidend geweest. Ten tweede leggen we in dit schoolplan verantwoording af ten aanzien van de verplichtingen die ons door de Wet op het Primair Onderwijs en de Wet op referentieniveaus zijn gesteld. Het schoolplan heeft hiermee zowel een interne (schoolteam, ouder(s)/verzorger(s), College van Bestuur) als externe (o.a. Inspectie van het Onderwijs) verantwoordings- en planningsfunctie.

Klachtenregeling 

Schoolondersteuningsprofiel

Konot Veiligheidsplan