Chromebooks

Op onze school werken de leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 met chromebooks. Wij gebruiken het programma Snappet. Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Met Snappet ontvangen de leerlingen na elke opgave direct feedback, waardoor zij meteen weten of zij de opgave goed of fout hebben gemaakt. We gebruiken Snappet op de chromebooks voor: technisch lezen, rekenen, taal, spelling, studievaardigheden en woordenschat.

  • Wat zijn de voordelen:
  • De leerlingen krijgen meteen feedback op wat ze doen.
  • Betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen.
  • Meer individuele differentiatie mogelijk.
  • Direct inzicht in de leervoortgang van de klas en individuele leerlingen.

Tevens worden de chromebooks veelvuldig gebruikt bij IPC, voor het opzoeken van onderzoeksopdrachten, het maken van projecten en presentaties.

Ipads

Op onze school hebben wij ook een aantal Ipads die gebruikt worden in de groepen als ondersteuning voor de leerkrachten bij het volgen van de leerlingen via het dashboard van Snappet. In de groepen 1 en 2 worden de i-pads ook gebruikt door de leerlingen voor allerlei oefeningen cq educatieve spelletjes. 

Digitale touchscreens

Elke klas heeft de beschikking over een digitaal touchscreen.