Iedereen heeft talent, laat maar zien wie je bent!

Op onze school vinden wij het ontwikkelen van talenten van leerlingen belangrijk. Ieder heeft zo zijn of haar talenten, we hebben allemaal dingen waar we in uitblinken en mee kunnen en mogen stralen! Het ontdekken en stimuleren van deze talenten vinden wij een prachtige uitdaging. Naast het ontwikkelen van talent, vinden we het ook belangrijk juist die dingen te ontdekken en ontwikkelen bij leerlingen waar nog kansen op ontwikkeling liggen. 

Uitdaging en verrijking

Op onze school vinden wij het belangrijk om de leerlingen die hier behoefte aan hebben uitdagende en verrijkende leerstof aan te bieden. Binnen de reguliere lessen hebben wij hiervoor diverse mogelijkheden. Zo kunnen leerlingen aan de slag met plusboeken bij bijvoorbeeld rekenen, lezen of taal. Deels kan het zijn dat een leerling reguliere lesstof overslaat om tijd te creëren voor deze uitdaging en verrijking.

Koraalgroep

Er zijn ook leerlingen die naast dit uitdagende en verrijkende aanbod in de reguliere lessen meer aankunnen. Voor deze leerlingen bestaat de koraalgroep. Dit is een 'plusgroep' voor de leerlingen uit groepen 4 t/m 8. Elke woensdag begeleidt onze intern begeleider, die opgeleid specialst meer- en hoogbegaafdheid is, deze leerlingen. 

International Primary Curriculum (IPC)

Onze school is groot voorstander van onderzoekend en ontdekkend leren. Het International Pimary Curriculum (IPC) sluit hier naadloos op aan. Tijdens deze lessen komt de talentontwikkeling van de aan ons toevertrouwde leerlingen goed tot zijn recht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de informatie over IPC op onze website.