Oudervereniging

De Oudervereniging van basisschool ’n Esch te Tilligte is nauw betrokken bij allerlei schoolactiviteiten en zet zich in het belang van alle schoolkinderen in. De samenstelling van het bestuur van de Oudervereniging in het schooljaar 2017/2018 is als volgt:
                        
Huub ten Berge
Richard Heerink (voorzitter)
Marieke Haarhuis
Wilfried Arends (penningmeester)
Rene Janmaat 
Wilfried Groeneveld (verkeersouder)
Carla Groeneveld (secretaris)

De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • De belangen van de kinderen en ouder(s)/verzorgers behartigen via de MR
  • De samenwerking tussen ouders en leerkrachten bevorderen
  • Het helpen bij de organisatie van allerlei activiteiten op school
  • Het inschakelen van ouder(s)/verzorgers bij schoolactiviteiten
  • Het beheren van de ouderbijdrage

De volgende feesten/activiteiten worden door de Oudervereniging onder meer georganiseerd:
Sinterklaas, Kerst, Poasjongs, Pinksterbruidjes, Midvastenloop, schoolreisjes en het kamp van groep 8. Verder is er binnen de Oudervereniging een contactpersoon t.b.v. Veilig Verkeer Nederland (verkeersouder).

De Oudervereniging vergadert zes keer per jaar met een afvaardiging van het schoolteam bestaande uit de locatiecoördinator en een leraar. Er wordt zitting genomen in de Oudervereniging voor een periode van 4 jaar. Normaliter houdt dit in dat elk jaar 2 leden aftreden.

Het functioneren van de Oudervereniging is mede afhankelijk van de betrokkenheid van de ouder(s)/verzorger(s) bij het gehele schoolgebeuren. Daarom stellen wij uw ondersteuning bij de verschillende activiteiten zeer op prijs.

U kunt de statuten van de Oudervereniging opvragen bij de voorzitter.